Συμβουλευτική - Ψυχοθεραπεία - www.psyhologia.gr-www.psychotherapist.gr

Search the site...
psy
hologia
chotherapist
.gr
η Ελληνική πύλη της ψυχικής υγείας
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Συμβουλευτική - Ψυχοθεραπεία

Ψυχολογία

Τι είναι Συμβουλευτική;
Η Συμβουλευτική είναι μια δραστηριότητα τόσο παλαιά όσο η ίδια η ανθρώπινη ιστορία. Ταυτίζεται με την παροχή υποστήριξης, καθοδήγησης, προτροπή στην αυτοβοήθεια, ανάπτυξη δεξιοτήτων και κατάθεση συμβουλών σε απάντηση προβλημάτων και ζητημάτων που αφορούν σε σχέσεις, επικοινωνία ή καθημερινές καταστάσεις. Η διαδικασία μπορεί να εστιάσει σε ικανότητες ή την έλλειψη αυτών στο άτομο, συμπεριφορές, να αποσκοπεί στην εκπαίδευση του ατόμου και άπτεται πνευματικών, υπαρξιακών, συναισθηματικών, διαπροσωπικών και ψυχολογικών προβληματικών και θεματικών. Η Συμβουλευτική διαδικασία μπορεί να στηριχτεί σε ένα ευρύ ή και συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο σύμφωνα πάντα και με την εκπαίδευση, κατάρτιση και κλίσεις του επαγγελματία που παρέχει τις υπηρεσίες.

Τι είναι Ψυχοθεραπεία;
Κατά κανόνα ο όρος "θεραπεία" σχετίζεται με την διαδικασία της αποκατάστασης, μεταβολής ή βελτίωσης της υγείας. Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαπροσωπική/ προσωπική διαδικασία που αποσκοπεί στο να βοηθήσει το άτομο να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει καταστάσεις, συναισθήματα, στάσεις και αντιλήψεις. Στην ουσία πρόκειται για μια διαδικασία διαλόγου και επικοινωνίας.
Ο θεραπευτικός διάλογος που βρίσκεται στον πυρήνα της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας προσφέρει την δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων/ δεξιοτήτων αντιμετώπισης καταστάσεων, αποτελεί βοηθητικό εφόδιο στην ανίχνευση αυτών που στέκονται εμπόδιο στην προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση, ενθαρρύνει την διεύρυνση των εναλλακτικών λύσεων σε προβλήματα και δυσάρεστες καταστάσεις και ενεργοποιεί πηγές γνώσης και ευτυχίας.
Παρόλο που οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας θα επιχειρηματολογούσαν ισχυρά υπέρ του οφέλους και αποτελεσματικότητας της ψυχοθεραπείας, τα αποτελέσματα ποτέ δεν είναι εγγυημένα και δεν εξαργυρώνονται αν δεν εξετασθούν επιμελώς διάφοροι παράγοντες και συνισταμένες όπως: το κίνητρο του ατόμου, πιθανή παθολογία, η διάθεση για να επεξεργαστεί και να αποκωδικοποιήσει το άτομο δεδομένα που το αφορούν, καθώς και η ορθή επιλογή επαγγελματία και θεραπευτικής κατεύθυνσης μεταξύ άλλων.
Η ψυχοθεραπεία στις μέρες μας αποτελεί έναν ωκεανό πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν σε μια ποικιλία τεχνικών αντιμετώπισης, μεθόδων και προσεγγίσεων που στην πλειοψηφία τους έχουν κατοχυρώσει σε βάθος χρόνου μια θέση αποδεκτής και ουσιαστικής μορφής παρέμβασης για συναισθηματικά, κοινωνικά, προσωπικά, διαπροσωπικά, κλινικά, προβλήματα συμπεριφοράς κ.α. που συναντώνται στην σύγχρονή Δυτική κοινωνία.
Είναι ηθικότερο και σημαντικότερο της κριτικής περί του ποια τεχνική και θεωρητική προσέγγιση υπερτερεί, το να παρέχεται από τον επαγγελματία στο άτομο η επιστημονική τεκμηρίωση μέσω ερευνητικών ευρημάτων με στόχο την δημιουργία μιας ξεκάθαρης εικόνας του status quo, της πιθανής αποτελεσματικότητας, της διαδικασίας, των ορίων, καθώς και η εξερεύνηση εναλλακτικών διαθέσιμων επιλογών.

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού