Διαδικτυακή Ψυχοθεραπεία - www.psyhologia.gr-www.psychotherapist.gr

Search the site...
psy
hologia
chotherapist
.gr
η Ελληνική πύλη της ψυχικής υγείας
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Διαδικτυακή Ψυχοθεραπεία

Ψυχολογία

Ηθικά ζητήματα στην εξ'αποστάσεως Παροχή Υπηρεσιών και Επικοινωνία.
Τεχνολογία και Επικοινωνία: Ζούμε σε μια εποχή 'επανάστασης της επικοινωνίας'. Η είσοδος της εξελιγμένης τεχνολογίας των μέσων και εφαρμογών (π.χ. Internet) έφερε νέα δεδομένα, ερωτηματικά και δυνατότητες στην επικοινωνία του σύγχρονου ανθρώπου. Η διάθεση και πρόσβαση σε αυτόν τον τιτάνιο όγκο των πληροφοριών που βρίσκονται πλέον μόλις δευτερόλεπτα μακριά από κάθε εξοικειωμένο με την τεχνολογία άνθρωπο, αδιαμφισβήτητα επηρέασε καταλυτικά και την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Πέρα από την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία (f2f) οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας και το κοινό έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή και με νέους μη συμβατικούς τρόπους. Το τηλέφωνο, η τηλεδιάσκεψη, και το internet ανοίγουν τον δρόμο των εναλλακτικών διόδων παροχής υπηρεσιών, υπηρεσιών που όταν παρέχονται με προσοχή, ηθική, επιμέλεια και επαγγελματισμό, χαρακτηρίζονται από αμεσότητα στην πρόσβαση, φιλικότητα στην χρήση και εστίαση στην ουσιαστική και αποτελεσματική παρέμβαση.
Τα ερωτήματα περί του αν η Θεραπευτική / Συμβουλευτική παρέμβαση εξ'αποστάσεως έχει σοβαρή ηθική βάση προκύπτουν από το ίδιο το θεμελιώδες χαρακτηριστικό της υπηρεσίας: την Απόσταση. Η συμβατική πρόσωπο με πρόσωπο (f2f) επικοινωνία δικαιολογημένα κυριαρχεί και σε αρκετές περιπτώσεις (π.χ. σοβαρές ψυχικές διαταραχές) δεν μπορεί καταφατικά να αντικατασταθεί από την εξ'αποστάσεως αντίστοιχη υπηρεσία. Οι περισσότεροι επαγγελματίες ψυχικής υγείας θεωρούν ότι η μη λεκτική επικοινωνία είναι καταλυτικής σημασίας στο πεδίο κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, του αιτήματος του ατόμου που ζητά μια υπηρεσία, καθώς και αποδοχής και συνεργασίας στο στάδιο της παρέμβασης. Η μη λεκτική επικοινωνία αφορά στην 'γλώσσα' του σώματος και οποιονδήποτε άλλο τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε έκτος από την ομιλία: η στάση του σώματος, οι κινήσεις, ένδυση και εμφάνιση, εκφράσεις του προσώπου κ.α.
Όλα τα δείγματα επικοινωνίας ξεχωριστά και αθροιστικά θεωρούνται ως εξαιρετικής σημασίας 'εργαλεία' για τον επαγγελματία αλλά αντίστοιχα και για τον πελάτη για να 'διαβάσουν' ο ένας στον άλλο την συμβατότητα, την ικανότητα κατανόησης του αιτήματος αλλά και ολιστικά την αξιολόγηση της ποιότητας της μεταξύ τους επικοινωνίας. Οι συνηθισμένοι (τουλάχιστον για αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες και αρκετά διαδεδομένοι για τις ΗΠΑ)τρόποι παροχής εξ'αποστάσεως υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας αφορούν στην τηλεφωνική επικοινωνία και επικοινωνία μέσω Internet (text messaging: real time/ asynchronous, online counseling) όπου η περιορισμένη μη λεκτική επικοινωνία θέτει κάποια σημαντικά ερωτήματα.
Τα ερωτήματα όμως δεν αφορούν στην ορθότητα των εγχειρημάτων αλλά στην αποτελεσματικότητα, αφού ασφαλώς οι νομικές και δεοντολογικές προϋποθέσεις έχουν ικανοποιηθεί (π.χ. κόστος, καταλληλότητα παρέμβασης για κάθε περιστατικό, ικανότητα/ καταλληλότητα προσωπικού: π.χ. αδειούχοι καταρτισμένοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας) και οι υπηρεσίες τυχαίνουν ευρείας αποδοχής και χρήσης (π.χ. εκατοντάδες hot lines Δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που πραγματοποιούν από ικανοποιητικές έως και καταλυτικές παρεμβάσεις δια τηλεφώνου , π.χ. Samaritans UK). Πραγματικά, μια επίσκεψη στον επαγγελματία προσφέρει το αναντικατάστατο πλεονέκτημα της προσωπικής επικοινωνίας. Ωστόσο, έρευνες (που εξετάζουν το επίπεδο ικανοποίησης του πελάτη από την υπηρεσία: Benchmarking Surveys, Satisfaction Surveys, Treatment Outcome Surveys) έχουν δείξει ότι μπορεί να μην υπάρχουν τελικά τόσο αξιοσημείωτες διαφορές στην αποτελεσματικότητα της παρέμβασης στο σύνολο της σε σύγκριση με υπηρεσίες που δεν είχαν παρασχεθεί πρόσωπο με πρόσωπο.
Φαίνεται μάλιστα συχνά ότι η αμεσότητα τέτοιων υπηρεσιών και ειδικά για ορισμένους πληθυσμούς που εξυπηρετούν (π.χ. κάτοικοι απομακρυσμένων γεωγραφικά περιοχών από Αστικά κέντρα) είναι μέγιστης σημασίας δεδομένο. Ηθικά θα ήταν επίσης αδιανόητο να στερήσουμε από χρήστες τεχνολογίας που υπέρτατα οφείλει να διευκολύνει και να εξυπηρετεί τον άνθρωπο, την δυνατότητα να λάβουν τέτοιες υπηρεσίες εξ'αποστάσεως, σεβόμενοι ιδιαίτερα το αίτημα για το απόρρητο, την ανωνυμία, ή την αδυναμία μετακίνησης στον φυσικό χώρο του επαγγελματία.
Συμπερασματικά προσθέτουμε ότι στα ανθρωπιστικά επαγγέλματα, αποτελεί ηθικός κανόνας η κατανόηση και ο σεβασμός των αντιστάσεων/ αμυνών του πελάτη που συχνά δεν διευκολύνεται στην πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία. Στην βάση της δικής μας Φιλοσοφίας βρίσκεται η πεποίθηση ότι υπάρχει η υποχρέωση ανεξαρτήτως του τρόπου που παρέχεται, οι υπηρεσίες να διατίθενται με σεβασμό στον άνθρωπο, υποστηρικτικά, με υπευθυνότητα, επιμέλεια, συνέπεια και επαγγελματισμό και μόνο από καταρτισμένους αδειούχους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού