Το Επάγγελμα - www.psyhologia.gr-www.psychotherapist.gr

Search the site...
psy
hologia
chotherapist
.gr
η Ελληνική πύλη της ψυχικής υγείας
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Το Επάγγελμα

Ψυχολογία

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ


Το επάγγελμα του ψυχολόγου διέπεται όπως όλα τα άλλα επαγγέλματα από τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης που σπούδασε. Για το λόγο αυτό για να γίνει κάποιος ψυχολόγος και κατά συνέπεια να ασκήσει το επάγγελμα αυτό, χριεάζεται να έχει ανάλογες, επίσημα αναγνωρισμένες σπουδές στην επιστήμη της ψυχολογίας.
Οι επίσημα αυτές αναγνωρισμένες σπουδές κατοχυρώνουν για τους επαγγελματίες ψυχολόγους το δικαίωμα της απόκτησης ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ. Κανένας δεν δικαιούται να εργάζεται νόμιμα ως ψυχολόγος αν δεν διαθέτει την ανάλογη άδεια. Η κτήση της άδειας αυτής πιστοποιεί ότι:
α) ο ψυχολόγος έχει νόμιμες σπουδές
β) ο ψυχολόγος έχει πιστοποιηθεί νόμιμα από το κράτος και έχει τα επιπλέον προσόντα (καλή σωματική και ψυχική υγεία, μη δίωξη και μη καταδίκη για ποινικά αδικήματα κ.α.) για να ασκήσει το επάγγελμά του.

Οι νόμοι που διέπουν το επάγγελμα του Ψυχολόγου είναι οι:
N. 991/1979
N. 2646/1998
και η Κοινοτική Οδηγία 89/48

Προσοχή:
Υπάρχουν πολλοί που ισχυρίζονται και διαφημίζονται ως "ψυχολόγοι". Στην παγματικότητα όμως δεν είναι όλοι ψυχολόγοι. Ο μόνος τρόπος για να προστατευτούμε από ανθρώπους που αντιποιούνται το επάγγελμα και κοροϊδεύουν το κοινό, είναι να ζητάμε την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στον οποίον απευθυνόμαστε.
Είναι ο μόνος τρόπος για να πιστοποιήσουμε ότι ο επαγγελματίας που απευθυνόμαστε είναι νόμιμος και αξιόπιστος.

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού