Ταυτότητα - www.psyhologia.gr-www.psychotherapist.gr

Search the site...
psy
hologia
chotherapist
.gr
η Ελληνική πύλη της ψυχικής υγείας
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Ταυτότητα

Η Εταιρεία

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ


Η Ελληνική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Αποκατάστασης και Κοινοτικής Μέριμνας, ιδρύθηκε το 2005.
Από το Καλοκαίρι του 2006, λειτουργεί δύο Οικοτροφεία 15 ατόμων με Νοητική Υστέρηση και Δευτερογενείς Ψυχικές Διαταραχές στο Περιστέρι και το Ίλιον Αττικής αντίστοιχα, ενώ από τον Μάρτιο του 2013, λειτουργεί και δύο αντίστοιχα Προστατευόμενα Διαμερίσματα 4 Ατόμων στις ίδιες περιοχές.

Σκοπός της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Αποκατάστασης και Κοινοτικής Μέριμνας, είναι η φροντίδα για την βελτίωση και την προαγωγή των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και κοινοτικής μέριμνας στην Ελλάδα, από καταρτισμένους και νόμιμα ασκούντες επαγγέλματα που άπτονται της ψυχικής υγείας επαγγελματίες, σύμφωνα με την κρατούσα στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και διεθνώς μεθοδολογία που διέπει τις επιστήμες που παρέχουν αυτές.
Αναλυτικότερα, πεδίο δράσης της Εταιρείας είναι:

 • Η κοινωνική έρευνα και η έρευνα της συμπεριφοράς, φυσιολογικής και αποκλίνουσας, η διάθεση των αποτελεσμάτων και η αξιοποίησή τους για την βελτίωση της ψυχικής υγείας, π.χ. έρευνα στην ψυχοθεραπεία και την ψυχολογική αξιολόγηση, έρευνα στον τομέα του κοινωνικού αποκλεισμού και των ευπαθών ομάδων, κ.α..

 • Η Προαγωγή των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων (π.χ. δικαίωμα στην εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, αποκατάσταση και στήριξη) ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας και των οικογενειών αυτών.

 • Η Προαγωγή της ψυχικής υγείας και η πρόληψη της ψυχικής νόσου, μέσω της εξέλιξης οργανωμένων εκπαιδευτικών και παρεμβατικών προγραμμάτων που απευθύνονται τόσο στο άτομο όσο και στην κοινότητα.

 • Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς με επιστημονικά εργαλεία.

 • Η Παροχή, ο συντονισμός και η εποπτεία φροντίδας και παρέμβασης μέσω της δομής του οργανισμού και σε συνεργασία με "δίκτυα" αποτελούμενα απο εξειδικευμένους ακαδημαϊκούς και κλινικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση/ αποθεραπεία, επανασύνδεση).

 • Η ανάπτυξη, στελέχωση και υποστήριξη δομών που προάγουν την ψυχική υγεία και την κοινοτική μέριμνα, για άτομα που αποτελούν ευπαθείς και συχνά κοινωνικά αποκλεισμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως π.χ. οι πάσχοντες από συμπτώματα ψυχικών ασθενειών, οι νοητικά υστερούντες, κ.α.. Η μέριμνα δηλαδή, ώστε οι κοινωνικές αυτές ομάδες να τύχουν όσο το δυνατόν καλύτερης φροντίδας, θεραπείας, επανάκτησης ή ανάπτυξης των δεξιοτήτων ζωής που θα τις βοηθήσουν να υπάρχουν και να εντάσσονται με όσο το δυνατόν καλύτερους όρους στο κοινωνικό σύνολο.

 • Ο σχεδιασμός, η κατάτμιση και η διάθεση "ανοικτών" προγραμμάτων εκπαίδευσης σχετικών με την ευαισθητοποίηση και κατάρτιση για θέματα που αφορούν στην ψυχική υγεία και τον κοινωνικό αποκλεισμό και ενδιαφέρουν τόσο τους πολίτες, τους πάσχοντες και το περιβάλλον αυτών, όσο και επαγγελματίες ψυχικής υγείας (Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές, Νοσοκόμους και Φροντιστές).

 • Η ανάπτυξη προγραμμάτων αποασυλοποίησης εντός των προαναφερόμενων δομών, αλλά και στο σύνολο της κοινότητας.

 • Η ευαισθητοποίηση και στήριξη των οικογενειών και των οικείων των προαναφερόμενων ομάδων, με σκοπό την βελτίωση των σχέσεών τους και την αποδοχή και αντιμετώπιση από κοινού των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

 • Η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για θέματα και ατομικές/κοινωνικές προβληματικές που άπτονται και συνοδεύουν τα ψυχολογικά προβλήματα και τα συμπτώματα των ψυχικών διαταραχών, μέσω έντυπου και ηλέκτρονικού υλικού (π.χ. internet).

 • Η κινητοποίηση της κοινότητας για θέματα ψυχικής υγείας και κοινοτικής μέριμνας και η ανάπτυξη προγραμμάτων εθελοντισμού για την καταπολέμηση του «στίγματος» της ψυχικής ασθένειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 • Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, η έρευνα και δημιουργία λογισμικών προγραμμάτων με σκοπό την αξιοποίηση αυτών στο πεδίο της ψυχικής υγείας.

 • Η δημιουργία, αξιοποίηση και διάθεση δεδομένων και πληροφοριών (π.χ. με την μορφή ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού) σχετικών με την ψυχική υγεία και την κοινοτική μέριμνα.

 • Η παροχή συναφών με τις ως άνω υπηρεσίες.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού