Αρχική Σελίδα - Καλοσωρίσατε - www.psyhologia.gr-www.psychotherapist.gr

Search the site...
psy
hologia
chotherapist
.gr
η Ελληνική πύλη της ψυχικής υγείας
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Ευκαιρίες εργασίας...

Η Ελληνική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Αποκατάστασης και Κοινοτικής Μέριμνας, όποτε προκύπτει θέση προσωπικού για τις δράσεις της, αναζητά κατάλληλο προσωπικό. Οι θέσεις αυτές αφορούν επαγγελματίες με τις ειδικότητες του Ψυχιάτρου, του Ψυχολόγου, του Κοινωνικού Λειτουργού, του Εργοθεραπευτή, του Φυσιοθεραπευτή, του Νοσηλευτή, του Εργαζόμενου Γενικών Καθηκόντων (ανειδίκευτος φροντιστής Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες). Όποτε οι θέσεις αυτές προκύπτουν, θα δημοσιεύεται στο site μας σχετική προκήρυξη.
Για όποια ειδικότητα απαιτείται από το νόμο, οι θέσεις αυτές προϋποθέτουν σχετικές Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος ή Άδειες Ειδικότητας (π.χ. Ψυχίατρος, Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός, Εργοθεραπευτής, Φυσιοθεραπευτής, Νοσηλευτής κ.α.).
Για να υποβάλλετε σύντομο βιογραφικό σημείωμα, για πιθανή μελλοντική προκήρυξη, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

Καλωσορίσατε στην Επίσημη Ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Αποκατάστασης και Κοινοτικής Μέριμνας, Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας.
Η Εταιρεία ιδρύθηκε και Λειτουργεί από το 2005 και σήμερα δραστηριοποιείται στο χώρο της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, λειτουργώντας δύο Οικοτροφεία και δύο Προστατευόμενα Διαμερίσαμτα για άτομα με νοητική υστέρηση και ψυχικές διαταραχές στην Αττική (στο Περιστέρι και στο Ίλιον Αττικής).

Σκοπός της ιστοσελίδας αυτής είναι:
- Να αποτελέσει ένα χρήσιμο κόμβο για θέματα που αφορούν τον τομέα της ψυχολογίας και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
- Να ασχοληθεί με θέματα που αφορούν τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο.
- Να προβάλλει το έργο και τις δράσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.
- Να προβάλλει κάθε δράση που αφορά την προαγωγή της ψυχικής υγείας στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερ
ικό.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού